Toolkit này hỗ trợ các models sau đây:
· Galaxy Nexus: GSM Models (both yakju and non-yakju builds)
· Galaxy Nexus: CDMA/LTE Verizon Models
· Galaxy Nexus: CDMA/LTE Sprint Models
· Nexus S: Worldwide, i9020t and i9023 Models
· Nexus S: 850MHz, i9020a Models
· Nexus S: Korea, m200 Models
· Nexus S 4G: d720 Models
· Nexus 7: Asus Tablet
· Nexus 7 3G: Asus Tablet
· Nexus 7 v2 (2013): Asus Tablet
· Nexus 7 v2 (2013) LTE: Asus Tablet
· Nexus 10: Samsung Tablet
· Nexus 4: LG Phone
· Nexus 5: LG Phone
Hướng dẫn sử dụng toolkit:
1. Lựa chọn đúng model máy và build của ROM tương ứng.
2. Cài đặt driver cho máy tính (Xem thêm phần full driver installation guide trên toolkit).
3. Trước khi tiến hành sử dụng tool bạn nên backup dữ liệu của điện thoại.
4. Unlock (boot loader) máy.
5. Nếu cần root máy thì bấm chọn Root.
6. Tool này còn các chức năng khác, bạn có thể tự test thử.
Video clip hướng dẫn unlock Bootloader + Root + cài đặt Custom Recovery cho Nexus 5:


Video clip hướng dẫn khoá lại (relock) Bootloader + Unroot + cài đặt Stock Recovery cho Nexus 5:


Download: