Máy mình cài recovery thành công, mình wide data sạch sẽ rồi, nhưng giờ khởi động treo logo google
bấm vào recovery mod + khởi động báo lỗi booting faid
giúp em với