mình mới mua hộp gpg nên chưa biết chạy bằng usb, ae ai biết hướng dẫn cho mình với. thanks all