ít anh em sử dụng box này quá úp lên cho cái box cùi
[IMG][/IMG]