bác nào có mấy cái ảnh động tuyết rơi , mưa phùn ... hay lá rơi .... cho mình xin với . vừa cài theme noel + trương trình chạy ảnh động ngoài màn hình .giờ muốn mấy cái ảnh động để thành .... themes động

bác nào có cho em với , càng to cành tốt . xin cảm ơn rất nhiều