Như tiêu đề, Bác nào có cho em Xin cái theme mobiado cho máy Nokia 6700c.
Thanks