em mới mua box easy ở hoàng thông. khi sử dụng để repair emmc oppo r1001,khi hàn
xong pinuot boot ok nhưng sau vài lần boot ổ cứng bị chết, đã bị 2 con. xin chỉ giúp mình tại sao lại như vậy?