Cần bẻ khóa màn hình con oppo CPH2091
Ai làm đc cho xin cái giá?