*CTY CỔ PHẦN FPT CHI NHÁNH QUẢNG NGẢI XIN THÔNG BÁO
---------------- XIN THÔNG BÁO------------------


8Ngày FPT vì cộng đồng 13/03 – Phát xuất cơm trưa miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Ngãi

*Thời gian bắt đầu: phát cơm từ 10h30 ngày 13/03/2014 tại Khoa Dinh Dưỡng (gần căntin bệnh viện)
- Thời gian kết thức dự kiến: 11h15 cùng ngày
- Đối tượng nhận cơm: bệnh nhân & người thân có hoàn cảnh khó khăn
- Đối tượng tham gia: toàn thể CBNV chi nhánh
- Thời gian tập trung: 10h xuất phát tại CN

Trong 235 xuất cơm từ thiện bao gồm:
- 100 suất được phát cho bệnh nhân, người thân thuộc diện khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số nằm danh sách ưu tiên của Bệnh viện (được phát phiếu vàng của bệnh viện)
- 135 suất được phát cho các hoàn cảnh khó khăn khác ở các Khoa thuộc tầng 5,6,7 (được phát phiếu trắng của Chi nhánh)

Anh chị em cùng nhau chia sẻ một số công việc để buổi từ thiện thêm nhiều ý nghĩa và trọn vẹn nhé.

1. Phát phiếu cơm
- 09 bạn nam (Phòng Kinh Doanh) tham gia phát 135 phiếu cơm cho bệnh nhân và người thân tại Tầng 5,6,7 (có hướng dẫn của hộ lý Tầng)
- Thời gian tập trung: 9h30 tại Chi nhánh (tuyệt đối đúng giờ)
- Công việc thực hiện: chia tốp 3 bạn chịu trách nhiệm phát 45 phiếu/ tầng.
- Đảm bảo phát hết số lượng phiếu trước 10h20 cùng ngày.

2. Chia phần cơm (100 suất)
- 03 bạn nữ (Chị Linh, Liễu, My) tham gia chia phần cơm cho 100 suất (có phiếu vàng bệnh viện)
- 03 bạn nam (phòng kinh doanh) tham gia phát cơm cho 100 suất (có phiếu vàng bệnh viện)

3. Phát cơm (135 suất đã được chia phần sẵn vào hộp)
- Toàn bộ CBNV còn lại nhận phiếu (phiếu trắng của Chi nhánh) và phát cơm cho bệnh nhân.

-Đăng bởi:http:fpt 0914548988