như tiêu đề mong ae nào có rom tiếng việt cho minh xin với. xin cảm ơn ae nhiều.