bác nào giúp e với e mới nhận đc 1 em htc one mic ù ù giống như tiếng gió thổi vào e thay cáp mic mới ròi vẫn bị bác nào giúp e với