nah65n máy dính virus chạy rất chậm. e định reset cứng nhưng chưa biết dòng này có dính google account không nữa ae làm qua em này rồi giúp em dc không ạ!!