nhờ anh em giúp con huawei s8-701u tình trạng dứt đường sạc,cắm sạc vẩn dung nhung do tại chan pin ov