tình hình là em có con 4s quên mật khẩu màn hình . cho vào reset ai ngờ dính luôn icloud. có chuyên gia nào cứu đc giúp em với