anh em chỉ giúp iphone 5 bị mất rung, khôi phục cài đặt gốc vẩn không được, phím bật âm và rung mở lên vẩn hiển thị tắt âm và rung bình thường nhưng tắt âm thì chuông vẩn kêu chứ không tắt.