Em mới mua điện thoại iPhone 11 từ cửa hàng nhưng gặp tình trạng bị đơ máy.