Mọi người ơi,ai biết đường usb và sạc nằm ở đâu không,em có cây mà không nhận usb mà k biết làm thế nào,ipod gend4 này bí quá,mong mọi người giúp đỡ.