mới nhận cây ipod 4 bi lỗi phần mềm, chạy lại ok hết nhưng khi vào kết nối wifi để kích hoạt thi nó báo " Không Thể Kết nối mạng " ae ai gặp qua xin chỉ giáo ... thanks ae đã đọc tin