như tiêu đề mình cài bản JAFSetup_1.98.63 mà toàn đời máy cũ ae có bản jaf_nok4models có các đời máy mới cho mình xin với tìm mà không thấy