chứa tất cả sơ đồ các dòng máy trên thị trường ss,ip,nk....còn giúp tìm đường thông mạch trên sơ đồ bố trí cực nhanh với 1 cú lic chuột xem và tải pm tại đây https://www.youtube.com/watch?v=wovZTB2XCXk