vẹ sinh lại ổ tai nghe ! Cho tý rp7 vào rồi lấy cái bông ngoáy tai cho vào ngoáy đi ! Trắc ok !