Xin anh em giúp code con lg500g, ai có setool giúp cho 1 code (mình có setool mà chưa active được) xin cảm ơn anh em nhiều
imei :012505002197964