Như tiêu đề ae ai có schema LG T400, thì cho mình xin,đang rất cần.cảm ơn ae trước.