e nhận cọn f160l bị đứt chân pin này mà coi schem ko thấy giống main bác nào có main đo giúp e nó đi đâu với ạ. em cảm ơn ạ