hôm nay em nhận con lg 6200 mất nguồn đầu tiên nó rơi vào nước em đã xấy nhưng không được khi kẹp nguồn và bật nguồn thì nó treo kim 0.1 a và nó cứ nháy nháy và nó không nhận máy tính