Em có cây tu500 bị hao nguồn, em dùng bộ cấp nguồn kiểm tra thấy do hao nguồn dòng sau, em xem sơ đồ thấy thua65t ngữ của lg lạ quá em lại không rành về máy lg, nhờ các huynh giúp dùm em với, em xin chân thành cảm ơn!