mình có con LG KG810 hàng xách tay mình đang kiếm loại pin này mà trên thị trường ko có mình vào hãng cũng ko ai có loại này thì pm bán mình nha liên hệ mình qua yahoo a_k3nsjn_h hoặc 22108647