mình rô dawload về không được ace ai có cho xin nhé thanh