LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁN HÀNG và DỊCH VỤ CỦA HOÀNG THÔNG MOBILE


Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE


Heicard nanosim unlock for Iphone RSim unlock iphone 4s, 5, 5s, 5c
SLIM SIM LITE VER 5.0 - Tự động có sóng như máy quốc tế Dịch vụ Unlock Online

Download iDevices Firmware
Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung
Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE

+ Trả lời bài viết
Kết quả 1 tới 3 của 3
 1. #1
  V.I.P Lính Khang's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2012
  Tuổi
  30
  Bài viết
  3,641
  Cám ơn !!!
  537
  Thanked 6,264 Times in 1,717 Posts

  Mặc định 8 Oct 12 - Micro-Box&Dongle AIO V2.1.2.5 - MIXED UPDATE: ALCATEL-HUAWEI-ORANGE-SMART!

  8 October 2012 - Micro-Box&Dongle AIO V2.1.2.5 - MIXED UPDATE: ALCATEL-HUAWEI-ORANGE-SMART!  Added 300 NEW ALCATEL PIDS!

  +

  Added DIRECT UNLOCK for:

  - HUAWEI U8350,
  - Boulder
  - ORANGE BARCELONA
  - SMART Nephone 501


  #1 CHECK IT HERE =>#1 SUPPORT WITH VIDEO TUTORIALS !!!


  #1 CHECK IT HERE =>#1 REALTIME update of SUPPORTED MODELS list ! INCLUDED VIDEO LINKS !

  MICRO BOX V2.0 THE BEST MULTI PLATFORM UNLOCKING TOOL ! - MICRO-BOX FULL ACTIVATED


  BR
  NguyểnKhangMobile™
  Hãy chọn một kết thúc buồn...
  Thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ có kết thúc...

 2. #2
  V.I.P Lính Khang's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2012
  Tuổi
  30
  Bài viết
  3,641
  Cám ơn !!!
  537
  Thanked 6,264 Times in 1,717 Posts
  Hãy chọn một kết thúc buồn...
  Thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ có kết thúc...

 3. #3
  V.I.P Lính Khang's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2012
  Tuổi
  30
  Bài viết
  3,641
  Cám ơn !!!
  537
  Thanked 6,264 Times in 1,717 Posts

  Mặc định

  Here is the list of new PIDS added:

  Code:
  OT-104 2AC8MX1
  OT-104 2BC8MX1
  OT-104 2CC8MX1
  OT-104 2DC8MX1
  Code:
  OT-104A 2AC8MX1
  OT-104A 2BC8MX1
  OT-104A 2CC8MX1
  OT-104A 2DC8MX1
  Code:
  OT-117 2AALBY1
  OT-117 2BALBY1
  OT-117 2CALBY1
  OT-117 2FALBY1
  Code:
  OT-1801 2ARLIN4
  OT-1801 2BRLIN4
  OT-1801 2CRLIN4
  Code:
  OT-217 2AALZA1
  OT-217 2AMSBY1
  OT-217 2BALZA1
  OT-217 2BMSBY1
  OT-217 2CALZA1
  OT-217 2CMSBY1
  OT-217 2FMSBY1
  OT-217 2HMSBY1
  Code:
  OT-217D 2AALZA1
  OT-217D 2AVDFJ1
  OT-217D 2BALZA1
  OT-217D 2BVDFJ1
  OT-217D 2CALZA1
  OT-217D 2CVDFJ1
  Code:
  OT-228 2AALBY1
  OT-228 2ATIBR1
  OT-228 2BALBY1
  OT-228 2BTIBR1
  OT-228 2CALBY1
  OT-228 2CTIBR1
  OT-228 2DTIBR1
  OT-228 2ETIBR1
  OT-228 2FALBY1
  OT-228 2GALBY1
  Code:
  OT-228D 2ATIBR1
  OT-228D 2BTIBR1
  OT-228D 2CTIBR1
  OT-228D 2DTIBR1
  OT-228D 2ETIBR1
  Code:
  OT-282 2AALCZ1
  OT-282 2BALCZ1
  OT-282 2CALCZ1
  Code:
  OT-292 2AALBY1
  OT-292 2AALCZ1
  OT-292 2AEECL1
  OT-292 2ATIIT3
  OT-292 2BALBY1
  OT-292 2BALCZ1
  OT-292 2BEECL1
  OT-292 2BTIIT3
  OT-292 2CALBY1
  OT-292 2CALCZ1
  OT-292 2CEECL1
  OT-292 2CTIIT3
  OT-292 2DALBY1
  OT-292 2DALCZ1
  OT-292 2DEECL1
  OT-292 2DTIIT3
  OT-292 2EALBY1
  OT-292 2EALCZ1
  OT-292 2EEECL1
  OT-292 2ETIIT3
  Code:
  OT-292A 2AEECL1
  OT-292A 2BEECL1
  OT-292A 2CEECL1
  OT-292A 2DEECL1
  OT-292A 2EEECL1
  Code:
  OT-296 2ABFPY1
  OT-296 2AC9AC1
  OT-296 2AC9FA1
  OT-296 2ARGDO3
  OT-296 2BBFPY1
  OT-296 2BC9AC1
  OT-296 2BC9FA1
  OT-296 2BRGDO3
  OT-296 2CBFPY1
  OT-296 2CC9AC1
  OT-296 2CC9FA1
  OT-296 2CRGDO3
  Code:
  OT-296A 2ABFPY1
  OT-296A 2AC9AC1
  OT-296A 2ARGDO3
  OT-296A 2BBFPY1
  OT-296A 2BC9AC1
  OT-296A 2BRGDO3
  OT-296A 2CBFPY1
  OT-296A 2CC9AC1
  OT-296A 2CRGDO3
  Code:
  OT-297 2ATLNI1
  OT-297 2BTLNI1
  OT-297 2CTLNI1
  Code:
  OT-297A 2ATLNI1
  OT-297A 2BTLNI1
  OT-297A 2CTLNI1
  Code:
  OT-308 2AAVCO1
  OT-308 2AAVGT1
  OT-308 2ANRFR1
  OT-308 2BAVCO1
  OT-308 2BAVGT1
  OT-308 2BNRFR1
  OT-308 2CAVCO1
  OT-308 2CAVGT1
  OT-308 2CNRFR1
  OT-308 2MAVCO1
  OT-308 2PALUS1
  OT-308 2PAVCO1
  OT-308 2PAVPE1
  OT-308 2PAVUY1
  OT-308 2PCJUS1
  OT-308 2PJOEC1
  OT-308 2PL2US1
  OT-308 2PMVGT1
  OT-308 2PMVSV1
  OT-308 2PTLMX1
  OT-308 2PTLNI1
  Code:
  OT-308A 2AAVCO1
  OT-308A 2BAVCO1
  OT-308A 2CAVCO1
  OT-308A 2MAVCO1
  OT-308A 2PALUS1
  OT-308A 2PAVCO1
  OT-308A 2PAVPE1
  OT-308A 2PAVUY1
  OT-308A 2PCJUS1
  OT-308A 2PJOEC1
  OT-308A 2PL2US1
  OT-308A 2PMVGT1
  OT-308A 2PMVSV1
  OT-308A 2PTLMX1
  OT-308A 2PTLNI1
  Code:
  OT-318 2AALDZ1
  OT-318 2BALDZ1
  OT-318 2CALDZ1
  Code:
  OT-318D 2AALDZ1
  OT-318D 2BALDZ1
  OT-318D 2CALDZ1
  Code:
  OT-322 2DALAT1
  OT-322 2NALAT1
  OT-322 2NALRO1
  OT-322 2NRGRO1
  OT-322 2NTNHU3
  OT-322 2NVRGB3
  Code:
  OT-358 2AALEU1
  OT-358 2ABGGE1
  OT-358 2AMNZA1
  OT-358 2BALEU1
  OT-358 2BBGGE1
  OT-358 2BMNZA1
  OT-358 2DALEU1
  OT-358 2DBGGE1
  OT-358 2DMNZA1
  OT-358 2EAVUY1
  OT-358 2EUFMX1
  OT-358 2FAVUY1
  OT-358 2FUFMX1
  OT-358 2GAVUY1
  OT-358 2GUFMX1
  OT-358 2HAVUY1
  OT-358 2HUFMX1
  OT-358 2IAVUY1
  OT-358 2IUFMX1
  Code:
  OT-358D 2AALEU1
  OT-358D 2ABGGE1
  OT-358D 2BALEU1
  OT-358D 2BBGGE1
  OT-358D 2DALEU1
  OT-358D 2DBGGE1
  Code:
  OT-506 2AAVUY1
  OT-506 2BAVUY1
  Code:
  OT-506A 2AAVUY1
  OT-506A 2BAVUY1
  Code:
  OT-585 2AALZA1
  OT-585 2AMVSV1
  OT-585 2ARGCF1
  OT-585 2BALZA1
  OT-585 2BMVSV1
  OT-585 2BRGCF1
  OT-585 2CALZA1
  OT-585 2CMVSV1
  OT-585 2CRGCF1
  OT-585 2DALZA1
  OT-585 2DMVSV1
  OT-585 2DRGCF1
  Code:
  OT-585A 2AMVSV1
  OT-585A 2BMVSV1
  OT-585A 2CMVSV1
  OT-585A 2DMVSV1
  Code:
  OT-585D 2ARGCF1
  OT-585D 2AVDFJ1
  OT-585D 2BRGCF1
  OT-585D 2BVDFJ1
  OT-585D 2CRGCF1
  OT-585D 2CVDFJ1
  OT-585D 2DRGCF1
  OT-585D 2DVDFJ1
  Code:
  OT-595 2AALZA1
  OT-595 2AC6AO3
  OT-595 2BALZA1
  OT-595 2BC6AO3
  OT-595 2CALZA1
  OT-595 2CC6AO3
  OT-595 2DALZA1
  OT-595 2DC6AO3
  Code:
  OT-602 2ATLMX1
  OT-602 2BTLMX1
  OT-602 2CTLMX1
  OT-602 2DTLMX1
  OT-602 2EALOM1
  OT-602 2FALOM1
  OT-602 2GTLMX1
  OT-602 2HTLMX1
  Code:
  OT-602A 2ATLMX1
  OT-602A 2BTLMX1
  OT-602A 2CTLMX1
  OT-602A 2DTLMX1
  OT-602A 2GTLMX1
  OT-602A 2HTLMX1
  Code:
  OT-602D 2EALOM1
  OT-602D 2FALOM1
  Code:
  OT-668 2AAVCO1
  OT-668 2BAVCO1
  OT-668 2CAVCO1
  Code:
  OT-668A 2AAVCO1
  OT-668A 2BAVCO1
  OT-668A 2CAVCO1
  Code:
  OT-720 2AC9AC1
  OT-720 2AC9FA1
  OT-720 2ACFMK1
  OT-720 2AWKGT1
  OT-720 2BC9AC1
  OT-720 2BC9FA1
  OT-720 2BCFMK1
  OT-720 2BWKGT1
  OT-720 2CC9AC1
  OT-720 2CC9FA1
  OT-720 2CCFMK1
  OT-720 2CWKGT1
  OT-720 2DCFMK1
  OT-720 2DWKGT1
  OT-720 2ECFMK1
  OT-720 2EWKGT1
  OT-720 2FCFMK1
  OT-720 2FWKGT1
  OT-720 2HCFMK1
  OT-720 2HWKGT1
  OT-720 2JC9AC1
  OT-720 2JC9FA1
  OT-720 2JCFMK1
  OT-720 2JWKGT1
  Code:
  OT-720D 2AWKGT1
  OT-720D 2BWKGT1
  OT-720D 2CWKGT1
  OT-720D 2DWKGT1
  OT-720D 2EWKGT1
  OT-720D 2FWKGT1
  OT-720D 2HWKGT1
  OT-720D 2JWKGT1
  Code:
  OT-810 2CSFRE1
  OT-810 2DALEU2
  OT-810 2EALEU2
  OT-810 2FALEU2
  OT-810 2GALEU2
  OT-810 2GSFRE1
  OT-810 2HSFRE1
  OT-810 2ISFRE1
  Code:
  OT-810D 2DALEU2
  OT-810D 2EALEU2
  OT-810D 2FALEU2
  OT-810D 2GALEU2
  Code:
  OT-813 2AOTFA1
  OT-813 2BOTFA1
  OT-813 2COTFA1
  OT-813 2DOTFA1
  OT-813 2EOTFA1
  Code:
  OT-838 2AAVCO1
  OT-838 2ARGAM3
  OT-838 2BAVCO1
  OT-838 2CAVCO1
  OT-838 2DAVCO1
  OT-838 2EAVCO1
  Code:
  OT-993 2AALFR1
  OT-993 2AALRO1
  OT-993 2AALRU6
  OT-993 2BALRO1
  OT-993 2BALRU6
  OT-993 2CALRU6


  BR
  NguyểnKhangMobile™
  Hãy chọn một kết thúc buồn...
  Thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ có kết thúc...

+ Trả lời bài viết

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. Micro-Box AIO V2.1.3.8 - MIXED UPDATE: SAMSUNG - HUAWEI - HTC
  By Lính Khang in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-11-2012, 19:39
 2. 13 November 2012 - Micro-Box AIO V2.1.3.5 : MIXED HOT UPDATE: HUAWEI - ZTE!
  By Lính Khang in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 13-11-2012, 19:42
 3. 09 November 2012 - Micro-Box AIO V2.1.3.4 - MIXED HOT UPDATE: HUAWEI - SFR!
  By Lính Khang in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 09-11-2012, 19:58
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-10-2012, 15:28
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-09-2012, 16:18

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep Firmware android giải pháp nhà thông minh