Thấy box này mới và có thể chạy được nhiều máy mà vocalo bó tay.Nhờ ae nào dùng qua box này nhiều xin tư vấn giúp,vì đang định mua vocalo mà thấy box này khá pro nên đang đắn đo.