đang sử dụng bình thường tự nhiên lỗi bắt buộc đóng, để ý kỷ thì thấy lúc connect nó lỗi cái dòng kết nối mạng bị lỗi...ae có gặp tình trạng này xin giúp 1 tay

Welcome to use miracle box(World's First Fuzzy Logic Based Tool)
SoftWare Version 1.90 Update:14-07-29
Firmware Version:1.12
Connected OK.
Connecting Internet...
Network connected error
>>Fuzzy Logic Method is very safe and reliable !


cái này em có úp lên 1.94 và cài qua sang nhiều máy khác rồi mà vẫn vậy