Trong tay em có box Miracle mà không biết cách sử dụng. mong ae đi ngang giúp ạ.