em có con E680 bị mất mic.hồi trước ghi âm thì không có,em đã làm cho ghi âm có rồi nhưng đàm thoại lại nói không nghe.Nhờ các huynh chỉ giáo,thanks !!!