Một số video hướng dẫn download tại saigonmobile,anh em tham khảo và bổ sung thêm
Username:saigonmobile.vn
Pass:saigonmobile.vn