chả là năm ngoái cho bán điên thaoi w mobile những này máy lỗi gỏi bảo hành thì cái thằng nỳ phá sản mất ae ai có chia lại mình cái màn hình với thak nhiều