chạy những file đó có tác dụng gì và bị lỗi gì thì chạy kiểu này các pro.các anh pót bài thì chỉ bảo rõ cho anh em với chứ.mình không được học chuyên sâu lên vụ này tù mù luôn