Post: xin giúp iphone 4 bị cấu hình tai nghe
User: thaymanhinhiphone24h
Infraction: Spam - câu bài
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp