Post: [Xin giúp] cần gấp cảm ứng htc PLO1100
User: thaymanhinhiphone24h
Infraction: Spam - câu bài
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppppppp