Post: xin kinh nghiem
User: tuanthom37
Infraction: Sử dụng tiếng Việt không dấu
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
em mới vào nghề,còn ít kinh nghiệm em sợ nhất là sửa máy mất nguồn,bác nào có kinh nghiệm gì dạy em với