Post: [Chia sẻ] Kho game miễn phí cho iphone 3g
User: tiennhot
Infraction: Spam - câu bài
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
upupCảm ơn nhá! Lên!
Cảm ơn nhá! Lên!