Post: Có anh chị nào ở Vĩnh Phúc nhận đệ tử không ạ!
User: Duybita
Infraction: Spam - câu bài
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
chánnnnnnnnnnnnnnnnn