Post: xin mạo mịu xin mode một bài đăng trong đây vì e chưa đủ số lượng bài theo điều kiện đăng đúng mục bài !
User: hungcasau1993
Infraction: SPAM từ hôm kia tới giờ. Post sai nơi qui định, Vác chuyện Forum khác sang SGM
Points: 4

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
Vietfones chuyen lua dao iphone Rubyshop cua Mr Truong 0939000002
chuyện gì đây !? mình đã có một thời gian gần 2 tháng làm việc ở chỗ a trường rubyphone , sao mình lại ko biết sự kiện lừa đảo này ta ! câu hỏi trong đoạn video này chỉ có a điền là người có câu trả lời chính xác nhất !? có sự giải thích nào ở đây ko ta !? cho thằng kỹ thuật 2 tháng ở rubyphone này câu trả lời chính xác nhất cho e biết đi nào !?
https://www.youtube.com/watch?v=z8PAz5c-qlU