Post: Cao thủ của các cao thủ
User: buigiatoc
Infraction: Post bài sai chủ đề, sai nơi quy định
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
video chỉ mang tính chất giải trí nha https://www.youtube.com/watch?v=lvhvcDb7tAc