Post: [Xin giúp] hỏi *** vể 1280
User: nhoclacuanho
Infraction: Sử dụng tiếng Việt không dấu
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
e chua dc hoc sua dt nhung dong chan cpu e lam dc