Post: xin giup FPT F22 bi ma bao ve google
User: lebeho
Infraction: Sử dụng tiếng Việt không dấu
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
như tiêu đề em có con F22 bị mã goole.xin các anh chỉ giúp.em củng cần gắp.thank trước