Post: Xin giup ip 3g bi treo tao
User: doicole
Infraction: Spam - câu bài
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
đọc xong ko biết cách giải pháp luôn.