Post: [Xin giúp] ai có file galaxy s5780 trend plus tiếng việt cho mình xin với nhé
User: lebeho
Infraction: Spam - câu bài
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
mình tải ở sammobile