Post: [Xin giúp] viettel v8602 đèn sáng hoài k tắt
User: Download60s
Infraction: Spam - câu bài
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
rât hay đó nhé, thanks nhiều