Post: cho em xin phan miem cai lai win
User: 0996113999
Infraction: sử dụng tiếng việt không dấu
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
anh em ai có phần miềm cài lại win cho máy tính cho em xinh mấy em sài mên g31