Post: [Chia sẻ] Giải páp câu độ mic 2 dây cho GT-N7000
User: Hoangnguyen_GSM
Infraction: Spam - câu bài
Points: 0

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
mình làm nhiều rùi.